VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU

Výmena a vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru

Každý zákazník môže využiť vrátenie tovaru pri všetkých jeho nákupoch, ktoré zodpovedajú našim pravidlám vrátenia tovaru.

Vrátený tovar musí byť vrátený najneskôr do 14 dní od dátumu doručenia. Tovar nám nezasielajte na dobierku.
Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu na obsluhu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod., zašlite v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na našu predajňu:
Chrome s.r.o., Podzámska 3, 949 01 Nitra, tel.: 037 6550 389

Spôsob komunikácie pri vrátení tovaru

Odporúčame vám aby ste nás o vrátení tovaru informovali e-mailom. E-mailová komunikácia musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky, presnú špecifikáciu tovaru ktorý chcete vrátiť alebo priložený súbor o odstúpení od zmluvy a číslo účtu vo formáte IBAN pre vrátenie platby.
Platbu vám vrátime na účet do 10 pracovných dní.

Ak nebudete voliť e-mailovú komunikáciu o vrátení tovaru, zašlite tovar ktorý chcete vrátiť, spolu s vyplneným formulárom odstúpenia od zmluvy, ktorý je súčasťou objednávky ako príloha alebo požiadajte o výmenu online.

Pravidlá vrátenia tovaru

Tovarové položky musia byť vrátené neopotrebované, nepoškodené a nepoužité, so všetkými štítkami a originálnym obalom.
Odevy, obuv a doplnky musia byť vrátené spolu s originálnymi značkovými krabicami a obalmi.

Pri skúšaní odevov a obuvi  buďte opatrní a vráťte tovar v rovnakom stave ako ste ho dostali.
Spodné prádlo si môžete vyskúšať iba na svojom vlastnom spodnom prádle. Nebudeme akceptovať žiadne vrátené výrobky, ktoré boli opotrebované alebo znečistené.

Pri nakupovaní buďte opatrný a vráťte tovare v rovnakom stave, v akom ste ho dostali. Akékoľvek vrátenie tovaru, ktoré nie je v súlade s našimi pravidlami, nebude akceptované.

FORMULÁR NA VRÁTENIE TOVARU

  Výmena a vrátenie tovaru

  VRÁTENIE TOVARU

  Vrátenie tovaru musí byť najneskôr do 14 dní od dátumu doručenia. Tovar nezasielajte na dobierku.

  Tovar zašlite na adresu:

  Chrome s.r.o.
  Podzámska 3
  949 01 Nitra
  Slovensko
  tel.: 037 6550 389

  Výmena a vrátenie tovaru
  Výmena tovaru

  Každí zákazník môže využiť bezplatnú službu výmeny tovaru pri všetkých jeho nákupoch, ktoré zodpovedajú našim pravidlám vrátenia tovaru.

  Tovar na výmenu musí byť vrátený najneskôr do 14 dní od dátumu doručenia. Tovar nám nezasielajte na dobierku.
  Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu na obsluhu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod., zašlite v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na našu predajňu:
  Chrome s.r.o., Podzámska 3, 949 01 Nitra, tel.: 037 6550 389

  Spôsob komunikácie pri výmene tovaru

  Odporúčame vám aby ste nás o výmene tovaru informovali výhradne e-mailom. E-mailová komunikácia musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky, presnú špecifikáciu tovaru ktorú chcete vymeniť.

  Presne uveďte o akú výmenu tovaru žiadate. Pri odevoch a obuvi zadajte požadované veľkosti a farby. Pokiaľ požiadate výmenu tovaru za iný tovar, napíšte typ alebo model o ktorý požadujete.

  Pravidlá vrátenia tovaru

  Tovarov ktorý požadujete zameniť musí byť vrátený neopotrebovaný, nepoškodený a nepoužitý, so všetkými štítkami a originálnym obalom.
  Odevy, obuv a doplnky musia byť vrátené spolu s originálnymi značkovými krabicami a obalmi.

  Pri skúšaní odevov a obuvi  buďte opatrní a vráťte tovar v rovnakom stave ako ste ho dostali.
  Spodné prádlo si môžete vyskúšať iba na svojom vlastnom spodnom prádle. Nebudeme akceptovať žiadne vrátené výrobky, ktoré boli opotrebované alebo znečistené.

  Pri nakupovaní buďte opatrný a vráťte tovare v rovnakom stave, v akom ste ho dostali. Akékoľvek vrátenie tovaru, ktoré nie je v súlade s našimi pravidlami, nebude akceptované.

  FORMULÁR NA VÝMENU TOVARU

   Výmena a vrátenie tovaru

   VÝMENA TOVARU

   Výmena tovaru musí byť do 14 dní od dodania. Uveďte o akú výmenu tovaru žiadate. Pri odevoch a obuvi zadajte požadované veľkosti. V prípade ak požiadate výmenu tovaru za iný tovar, napíšte typ alebo model o ktorý požadujete.

   Tovar zašlite na adresu:

   Chrome s.r.o.
   Podzámska 3
   949 01 Nitra
   Slovensko
   te.: 037 6550 389